در حال بارگزاری
از صبر و شکیبایی شما متشکریم

نمونه های طرح اولیه محصول

ابتدا شکلی که در مورد محصول خود دارید را روی برگه کاغذ طراحی می کنید تا ذهنیت اولیه در مورد محصول ساخته بشه یعنی بتوانید به این دو سوال پاسخ بدهید, که محصول شما چگونه است و چگونه استفاده می شود.


تولیو
تولیو
تولیو

 

تولیو
تولیو
تولیو

 

 

تولیو
تولیو
تولیو